തൃശ്ശൂര്‍: തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ വീണ്ടും ഉത്സവങ്ങളില്‍ എഴുന്നള്ളിപ്പിക്കണോ എന്നതില്‍ തീരുമാനം ഇന്ന് ഉണ്ടാകും . ജില്ലാ നാട്ടാന നിരീക്ഷണ സമിതി യോഗം തീരുമാനമെടുക്കും.

2019 ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഗുരുവായൂര്‍ കോട്ടപ്പടിയില്‍ ഗൃഹപ്രവേശത്തിനെത്തിച്ച, ആന പടക്കം പൊട്ടിയത് കേട്ട് പരിഭ്രാന്തനായി രണ്ടുപേരെ കുത്തിക്കൊന്നിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

ഇതിന്ശേഷം 2020 മാര്‍ച്ചില്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ തൃശൂര്‍, പാലക്കാട് ജില്ലകളില്‍ മാത്രം
എഴുന്നള്ളിക്കാന്‍ നാട്ടാന പരിപാലന ജില്ലാ നിരീക്ഷണ കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.