വാഷിങ്ടണ്‍: ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ന്യൂസ് ഫീഡില്‍ ഇനി രാഷ്ട്രീയ പോസ്റ്റുകളും ചര്‍ച്ചകളും കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ്. അമേരിക്കയില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് നിലവില്‍ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനായി അല്‍ഗോരിതത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തും. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ആഗോള തലത്തില്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകള്‍ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കും.

രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്ങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഫീല്‍ഡില്‍ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പോസ്റ്റുകള്‍ മാറ്റുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്നും സക്കര്‍ബര്‍ഗ് വ്യക്തമാക്കി. മാത്രമല്ല, ഉപയോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്കില്‍ അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ചര്‍ച്ചകള്‍ കാണാന്‍ അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്, എന്നും സക്കര്‍ബര്‍ഗ് പറഞ്ഞു