നോർത്തേൺ വെർജീനിയയിലെ ഒരു യൂണിയൻ ഹാളിലെ സൗഹൃദ സ്ഥലത്ത് ഒരു സൗഹൃദ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു അത്. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ മൈക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റേജിലേക്ക് ചുവടുവച്ചു, തന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷത്തെ ഭരണകാലത്തെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും ഹൗസ് റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ “അരാജകത്വവും ദുരന്തവും” മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

അവർ പണപ്പെരുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തി“, റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർക്ക് നിരാശാജനകമായ ഫലങ്ങൾ നൽകിയ 2022 ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സ്പ്രിംഗ്ഫീൽഡിലെ ഒരു സ്റ്റീംഫിറ്റേഴ്സ് യൂണിയനിലെ അംഗങ്ങളോട് ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. “അവർ പറഞ്ഞില്ല, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ, അത് കൂടുതൽ വഷളാക്കാൻ അവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു, സദസ്സിൽ നിന്ന് ചിരിയുണർത്തി.

അതൊരു പ്രചാരണ പരിപാടിയോ രണ്ടാം തവണ പ്രസിഡന്റായി മത്സരിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമോ ആയിരുന്നില്ല. റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ജോലി ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കക്കാർക്കും അപകടകരമാണെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്, വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ താൻ പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ബൈഡൻ – എന്നാൽ ഇതുവരെ ഒരു ഔപചാരിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല – എന്നിരുന്നാലും പ്രചാരണ രീതിയിലേക്ക് നന്നായി മാറി.

ഞങ്ങൾ ഒരു മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതൽ അവർ എന്നോട് പറയുന്നു,” മൊത്തത്തിലുള്ള വളർച്ചയും നല്ല തൊഴിലവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മോശം-സാമ്പത്തിക വിവരണത്തിലെ ചില നിരാശ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബിഡൻ പറഞ്ഞു. “അത് മാറുന്നു, ദൈവത്തിന് നന്ദി, അവർ തെറ്റായിരുന്നു.