കൊവിഡ് ഭീതി തുടരുമ്പോഴും കൊവിഡ് പരിശോധനകളുടെ കാര്യത്തില്‍ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യ. 10 കോടി കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ എന്ന നേട്ടം രാജ്യം ഇന്നലെ പിന്നിട്ടു. അവസാന 1 കോടി ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ 9 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ്.

2020 ഓഗസ്റ്റ് മുതല്‍ കൊവിഡ് പരിശോധനകളില്‍ ഇന്ത്യ ഗണ്യമായ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച്‌ ആകെ പരിശോധനകള്‍ 10 കോടി എന്ന നേട്ടം പിന്നിട്ടു. അവസാന സ്ഥതി വിവരം അനുസരിച്ച്‌ ആകെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ നടന്ന പരിശോധനകള്‍ 10,01,13,085 ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം 14.5 ലക്ഷം കൊവിഡ് പരിശോധനകള്‍ നടന്നു. 1,122 ഗവണ്‍മെന്റ് ലബോറട്ടറികളും 867 സ്വകാര്യ ലബോറട്ടറികളും ഉള്‍പ്പെടെ 1,989 പരിശോധനാ ലാബുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ രാജ്യത്തുള്ളത്. സമഗ്രമായ പരിശോധന നടക്കുമ്ബോഴും ദേശീയതലത്തില്‍ രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് കുറയുകയാണ്.