ബുഡാപെസ്റ്റ്: ഫ്രഞ്ച് ചാമ്പ്യൻമാരായ പാരീസ് സെന്റ് ജെർമെയ്ൻ തോമസ് തുച്ചലിനെ പെട്ടെന്ന് പുറത്താക്കിയത് അനിവാര്യമാണെന്ന് സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടും ഞെട്ടലുണ്ടായതായി ജർമ്മൻ മാനേജരുടെ മുൻ ഹംഗേറിയൻ അസിസ്റ്റന്റ് സോൾട്ട് ലോ പറഞ്ഞു. “നമുക്ക് സത്യസന്ധത പുലർത്താം, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സാഹചര്യം സുസ്ഥിരമായിരുന്നില്ല,” ലോ പറഞ്ഞു.

സൂപ്പർസ്റ്റാർ താരങ്ങൾ തുച്ചല് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ മാനേജിങ് അദേഹത്തിന്റെ ടീമിൽ പന്തെറിയുമായിരുന്നു തോന്നിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പുറമേ റിപ്പോർട്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ അദേഹത്തിന്റെ നയിക്കുന്ന ചെയ്തത് അംഗീകാരം ഒരു പ്രകടമാണ് അഭാവം പരാതി ശേഷം ഖത്തറിലെ പിന്തുണയുള്ള ക്ലബ്ബ് തലതിരിച്ചു.

പോച്ചെറ്റിനോ ഞായറാഴ്ച തന്റെ പുതിയ കളിക്കാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനിരുന്നു.