തൃശൂര്‍ പാലിയേക്കര ടോള്‍ പ്ലാസയില്‍ തദ്ദേശിയര്‍ക്ക് സൗജന്യ യാത്ര തുടരും. നിലവില്‍ സ്മാര്‍ട് കാര്‍ഡ് ഉള്ള തദ്ദേശിയര്‍ ഫാസ് ടാഗ് കാര്‍ഡ് എടുക്കണമെന്ന് ടോള്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ടോള്‍ പ്ലാസയുടെ പത്തു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലെ താമസക്കാര്‍ക്കാണ് ആനുകൂല്യം.

ജനുവരി 1 മുതലാണ് രാജ്യത്തെ ടോള്‍ പ്ലാസകളില്‍ ഫാസ്ടാഗ് സംവിധാനം പൂര്‍ണമായും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഫാസ്ടാഗ് സംവിധാനം വന്നതോടെ ടോള്‍ പ്ലാസയ്ക്ക് 10 കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിലുള്ള തദ്ദേശീയരുടെ യാത്ര ദുരിതത്തിലായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍‍ഡ് സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ സ്വീകാര്യമല്ലാതായതോടെയാണ് ആനുകൂല്യം നഷ്ടമായത്. ആനുകൂല്യം ഇല്ലാതാക്കിയതോടെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന വന്നിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുമെന്ന് ടോള്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചത്.

12,000 തദ്ദേശിയര്‍ക്ക് ഇതിന്‍റെ ഗുണം ലഭിക്കും. രേഖകളുമായി ടോള്‍ പ്ലാസയിലെത്തിയാല്‍ ഫാസ്ടാഗ് ലഭ്യമാക്കും. ഇതിന്‍റെ പണം സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കണമെന്നും ടോള്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. 2012 മുതല്‍ ഇത് വരെ സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് നല്‍കിയതിലൂടെ 125 കോടി രൂപ സര്‍ക്കാര്‍ ടോള്‍ പ്ലാസക്ക് നല്‍കാനുണ്ട്. ഇത് ഉടന്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ടോള്‍ അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.