കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കരാണ്. കളങ്കമില്ലാത്ത അവരുടെ സ്നേഹവും സത്യസന്ധതയും ഈ ലോകത്തിന് പകർന്നു നൽകുന്ന പാഠങ്ങളുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിരവധി വീഡിയോകൾ എന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു വീഡിയോയാണ് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. തന്റെ പരിക്കേറ്റ പിതാവിനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത്.

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുറുമ്പുകൾക്കും കുസൃതി നിറഞ്ഞ സംസാരങ്ങൾക്കുമെല്ലാം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെയധികം സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. വളരെ നിഷ്കളങ്കമാണ് കുട്ടികളുടെ മനസ് എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ ഒരു സംസാരവും രസകരമായിരിക്കും. അതേസമയം, മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് കുട്ടികൾ മുഖം പൂഴ്ത്തുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വേറിട്ടൊരു കാഴ്ച കൗതുകം സൃഷിടിച്ചിരുന്നു.