തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപിയുടെ വളർച്ചയിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച് സിപിഎം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്‌ട്രീയ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. ബിജെപിയുടെ വളർച്ച അവഗണിക്കാനാകാത്ത വിധത്തിൽ വളരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പാറശ്ശാലയിൽ നടക്കുന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

ജില്ലയിൽ പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും ബിജെപി അവരുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. ബിജെപിയുടെ വളർച്ച അവഗണിക്കാനാകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കല, ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കുകളിലാണ് ബിജെപി ഏറെ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് രാഷ്‌ട്രീയ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിലുമുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടപ്പിൽ ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. ഈ നിലയിൽ വീണ്ടും മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വർക്കലയിലും ബിജെപിയ്‌ക്ക് നിർണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താനായി. ഇത് അപകടമാണെന്നും പാർട്ടി അനുഭാവമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ബിജെപി പാളയത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.