ഡിസ്പൂർ: പരമാവധി രണ്ട് യാത്രക്കാർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായി നിർമ്മിച്ച വാഹനമാണ് സ്‌കൂട്ടറുകളും ബൈക്കുകളും. എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൂന്നും നാലും ആളുകളെ കയറ്റി നിരത്തിൽ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് പണി വാങ്ങുന്ന യുവത്വങ്ങളെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങനെ പണിവാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നാല് പേർക്ക് സുഖമായി ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സ്‌കൂട്ടർ കണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അസമിലെ യുവാവ്. സ്‌കൂട്ടർ നിരത്തുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ച് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് യുവാവിന്റെ പദ്ധതി.

അതുൽദാസ് എന്ന യുവാവാണ് നാല് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സ്‌കൂട്ടറിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച വാഹനം എഡി എന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ നിർമ്മാതാക്കളുടെ പേരിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. അതുൽദാസ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപേരാണ് എഡി. അസമിലെ നാഗാവ് സ്വദേശിയാണ് അതുൽ. ഇതോടെ തന്റെ ചിരകാല സ്വപ്‌നം യാഥാർത്ഥ്യമായെന്നാണ് അതുൽ പറയുന്നത്.

തന്റെ സ്വപ്‌നസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അതുൽ രണ്ട് പഴയ സ്‌കൂട്ടർ വാങ്ങിയത്. ഇവ രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നാല് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വാഹനം യുവാവ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പുർത്തിയായപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുമെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ആരും നേരത്തെ നിർമ്മിച്ചില്ല എന്നാണ് അതുൽ മറുപടി നൽകിയത്.

എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യണമെന്നത് പണ്ട് മുതലേ അതുലിന്റെ മനസിലെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നാല് പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്‌കൂട്ടർ എന്ന ആശയം മനസിലുദിച്ചത്. മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് തന്നെ ഇതിനായി പരിശ്രമം ആരംഭിച്ചുവെന്ന് അതുൽ പറയുന്നു. രണ്ട് സ്‌കൂട്ടറുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർത്തതിനും മറ്റുമായി 30,000 രൂപ ചിലവായതായി അതുൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സ്‌കൂട്ടർ നിർമ്മിച്ച ശേഷം അതുൽ തന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൂട്ടി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തു. ഈ സൃഷ്ടി കണ്ട് യുവാവിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് ലഭിച്ചത്.