ദുബായ് : ദുബായ് കിരീടാവകാശിയും ദുബായ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗണ്‍സിലിന്റെ ചെയര്‍മാനുമായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാന്‍ ബിന്‍ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ റാഷിദ് അല്‍ മക്തൂം 2021 ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗണ്‍സില്‍ പ്രമേയ നമ്ബര്‍ (35) പ്രകാരം ദുബായ് റോഡ് നാമകരണ സമിതി രൂപീകരിച്ച്‌ എമിറേറ്റിലെ റോഡുകളുടെ പേരുമാറ്റുന്നതിനുള്ള ശുപാര്‍ശകള്‍ നല്‍കും.

ദേശീയവും പ്രാദേശികവുമായ സാംസ്കാരിക സ്വത്വവും ചരിത്രവും പൈതൃകവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പേരുകളാണ് നല്‍കുക.സമിതിയുടെ മേല്‍നോട്ടം ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡയറക്ടര്‍ ജനറലിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ദുബായ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗണ്‍സിലിന്റെ ചെയര്‍മാനായിരിക്കും.പേരിടേണ്ട റോഡുകള്‍ തിരിച്ചറിയാനും നിര്‍ദ്ദിഷ്ട പേരുകള്‍ ദുബായ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗണ്‍സില്‍ ചെയര്‍മാന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമര്‍പ്പിക്കാനും കമ്മറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലുള്ള റോഡ് പേരുകള്‍ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും അവയുടെ പേരുമാറ്റുന്നതിനുള്ള ശുപാര്‍ശകള്‍ നല്‍കുന്നതിനും സമിതിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. കമ്മിറ്റിക്ക് പൊതുപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും അവരുടെ ജോലി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സഹായം തേടാം.

റോഡുകള്‍ക്ക് പേരിടാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രമേയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ദേശീയവും പ്രാദേശികവുമായ സാംസ്കാരിക സ്വത്വവും ചരിത്രവും പൈതൃകവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പ്രാദേശിക, അന്തര്‍ദേശീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആദരിക്കാനും മറ്റ് നഗരങ്ങളും രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധം ആഘോഷിക്കാനും റോഡുകളുടെ പേരുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.