ഗുരുവായൂര്‍ ഏകാദശി ഇന്ന് നടക്കും. ഗുരുവായൂരില്‍ ഈ പ്രവ്യശ്യo 5000 പേര്‍ക്കാണ് ദര്‍ശനാനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് . വരി നില്‍ക്കാതെ തൊഴാന്‍ നെയ് വിളക്ക് ശീട്ടാക്കുന്നവര്‍ക്കും പ്രവേശന അനുമതി ഉണ്ടാകും.എന്നാല്‍ നാലമ്ബലത്തിലേക്ക് ഭക്തര്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല .ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് ദീപ സ്തംഭത്തിന് സമീപം നിന്ന് തൊഴാന്‍ കഴിയുമെങ്കിലും നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും.

ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെയാണ് ഏകാദശി ചടങ്ങുകള്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ കാഴ്ച ശീവേലിക്ക് ക്ഷേത്ര അടിയന്തരക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മേളത്തിന് പതിനഞ്ച് വാദ്യക്കാരും ഒരാനയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു.