തിരുവനന്തപുരം : ഇന്ന് മുതല്‍ സംസഥാനത്ത് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ആരംഭിച്ചു . യാത്രയ്ക്ക് പോലീസ് പാസിനുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം ഇന്ന് മുതല്‍ നിലവില്‍ വരുന്നതാണ് . അവശ്യസര്‍വ്വീസ് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനായി അവരുടെ സ്ഥാപനം നല്‍കുന്ന തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക പാസ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.നാളെ മുതല്‍ സ്വയം തയ്യാറാക്കിയ സാക്ഷ്യപത്രം കയ്യില്‍ കരുതി വീട്ടുജോലിക്കാര്‍ക്കും കൂലിപ്പണിക്കാര്‍ക്കും തൊഴിലാളികള്‍ക്കും യാത്ര ചെയ്യാം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ പോലീസ് പാസ്സിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം നിലവില്‍ വരുന്നതാണ് . അതിന് ശേഷം എല്ലാവര്‍ക്കും പാസിന് അപേക്ഷിക്കാം