ദില്ലി: 2020ല്‍ നവംബര്‍ 14 ശനിയാഴ്ചയാണ് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്. വിളക്കുകളുടെ ഉത്സവം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ദീപാവലി ഒക്ടോബര്‍ പകുതി മുതല്‍ നവംബര്‍ പകുതി വരെ ഹിന്ദു ലൂണിസോളാര്‍ മാസമായ കാര്‍ത്തികയിലാണ് ആഘോഷിച്ചുവരുന്നത്. ഇരുട്ടിനെതിരെയുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ വിജയത്തെയും തിന്മയെക്കാള്‍ നല്ലതിനെയും അറിവില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഹിന്ദു ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നായാണ് ദീപാവലിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ദീപാവലി ദിനത്തില്‍ ആളുകള്‍ സമ്ബത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദേവിയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നു. രാക്ഷസന്‍ എന്ന രാക്ഷസനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ശ്രീരാമന്‍ അയോധ്യയിലെ തന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതിന്റെ ആഘോഷമായും രാജ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.