മോസ്‌കോ : കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും വാക്സിൻ നിർമ്മിച്ച് റഷ്യ. മൃഗങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യ കൊറോണ വാക്സിൻ റഷ്യൻ സർക്കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കർണിവാക്- കോവ് എന്നാണ് വാക്സിന്റെ പേര്.

പരീക്ഷണത്തിൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് വാക്സിൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. നായ, പൂച്ച, കുറുക്കൻ, മിങ്ക് എന്നീ മൃഗങ്ങളിലാണ് വാക്സിൻ പരീക്ഷിച്ചത്. പരീക്ഷണത്തിൽ വൈറസിനെതിരെ ആന്റി ബോഡികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഈ മാസം തന്നെ വാക്സിൻ മൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തുടങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

കൊറോണ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. രണ്ട് പൂച്ചകളിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ കൊറോണയുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.