ന്യൂഡല്‍ഹി: റോഡ്​ ഗതാഗത, ഹൈവെ മന്ത്രാലയം സമര്‍പ്പിച്ച നിര്‍ദേശം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാല്‍ ഇനി മുതല്‍ 15 വര്‍ഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്​ട്രേഷന്‍ പുതുക്കാനാകില്ല. 2022 ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ഇത്​ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്ന രൂപത്തിലാണ്​ കരടു നിര്‍ദേശമുള്ളത്​.

കേന്ദ്ര-സംസ്​ഥാന സര്‍ക്കാറുകളുടെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പൊതുമേഖല സ്​ഥാപനങ്ങളുടെയും മുനിസിപ്പല്‍-തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്​ഥാപനങ്ങളുടെയും വാഹനങ്ങള്‍ക്ക്​ ഇതു​ ബാധകമാകും. 2021-22 വര്‍ഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ ‘പഴയ വാഹനങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്ന നയ’ത്തി​‍െന്‍റ ഭാഗമായാണ്​ പുതിയ തീരുമാനം. പഴയ വാഹനങ്ങള്‍ പുതിയവയേക്കാള്‍ 12 മടങ്ങുവരെ മലിനീകരണത്തിന്​ കാരണമാകുന്നതായാണ്​ കണക്ക്​.

പുതിയ നിര്‍ദേശത്തില്‍ മന്ത്രാലയം ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളും തേടിയിട്ടുണ്ട്​. ഇത്​ 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കണം.