ജോഥാ അക്ബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഓര്‍മക്കുറിപ്പ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ച്‌ ഹൃത്വിക് റോഷന്‍. ചിത്രത്തിലെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിനൊപ്പമാണ് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.’ ഈ സിനിമ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു.

അശുതോഷ് ഗോവരിക്കര്‍ ഈ കഥാപാത്രം എനിക്ക് വാഗ്ദ്ധാനം ചെയ്തപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഭയപ്പെട്ടു. എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരാള്‍ 10,000 സൈനികരോട് കല്‍പ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ സങ്കല്‍പിക്കാനായെന്ന് മനസിലായില്ല. എന്നാല്‍ ഒരു സംവിധായകന്‍ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയാത്തതിനെ അവന്‍ സങ്കല്‍പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ സിനിമ ചെയ്യാന്‍ കാരണം, ‘അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രം തന്നെ കൂടുതല്‍ ശക്തനാക്കിയെന്നും ഹൃത്വിക് റോഷന്‍ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നുണ്ട് .’ഞാന്‍ മനസിലാക്കിയത് ശക്തമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങള്‍ തുടക്കത്തില്‍ ശക്തരാകേണ്ടതില്ല എന്നതാണ്! തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കഴിവിനപ്പുറമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനുഭവം തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വെല്ലുവിളി അപ്പോള്‍ തന്നെ നിങ്ങളെ ശക്തനാക്കുന്നു. ഇത് മാജിക് .ഇത് പരീക്ഷിക്കുക, ‘-നടന്‍ കുറിച്ചു.